Na de decembermaand, waarin wij gemiddeld meer eten en minder bewegen, worden goede voornemens snel gemaakt: gezonder eten, meer sporten of stoppen met roken. Door de media en sociale druk wordt dit nog extra vergroot.

Goede voornemens komen meestal neer op gedragsverandering, hierbij is het belangrijk dat je de intentie hebt om je leven anders in te richten. Als je dat niet hebt of als je handelt vanuit de verkeerde redenen, dan weet je eigenlijk al dat jouw goede voornemens niet succesvol zullen zijn. Ondanks dat een goed voornemen niet uitpakt zoals jij wilt, is het niet verkeerd om elk jaar opnieuw goede voornemens te maken. Wanneer jij bewust bent dat je van een ongewenst gedrag af wilt en een gezondere leefstijl wilt nastreven is dat al positief.

Tips om goede voornemens succesvol te maken:
1. Stel concrete doelen: om je gedrag te veranderen is het eerst belangrijk verkeerde gewoonten te herkennen. Daarna is een duidelijk plan met concrete en haalbare doelen enorm belangrijk. Wat wil je bereiken? Hoe ga je dit doen? Niet ‘Ik wil meer bewegen’, maar ‘Ik wil 2x in de week een half uur wandelen’. Zorg ervoor dat jouw doelen haalbaar en conceet zijn, als je te hoge eisen stelt is teleurstelling onvermijdelijk. Het gaat er uiteindelijk om dat jij de voornemens kunt inbouwen in jouw gewoontegedrag, dus stel een doel wat haalbaar is voor jou op de lange termijn.

2. Positieve feedback vanuit jezelf: gedragsverandering draait om intrinsieke motivatie; jij moet het echt vanuit jezelf willen, niet omdat je partner, vriend(in) of buurvrouw hetzelfde voornemen heeft. In de eerste weken is de motivatie nog vaak aanwezig, maar na een tijdje sluipen oude gewoonten vaak terug in het systeem. Het bijhouden van jouw resultaten kan jou tussentijds successen laten zien, waardoor positieve feedback ontstaat. Hierdoor kan jij je motivatie vasthouden of terugvinden.

3. Wees lief voor jezelf: probeer de moed niet te verliezen als je een keertje de fout in gaat of als resultaten uitblijven. Het veranderen van gedrag is niet makkelijk en kan meestal niet van de een op andere maand plaatsvinden. Probeer een terugval te zien als leermoment, zo kan je het in de toekomst mogelijk nog beter doen. Denk aan de lange termijn: uiteindelijk wordt jouw ‘goede voornemen’ een nieuwe gewoonte.